องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
ข้อมูลลานกีฬา/ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สนามกีฬา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 
 

 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัย
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านราษฎรบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 9 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงได้นำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวพบความเสียหายทั้งหลังรวมเครื่องใช้ภายในบ้าน
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านราษฎรบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่
อบต.เวียง Kick off ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จัดทำแนวกันไฟร่วมกับพี่น้องราษฎรในเขตพื้นที่ป่าชุมชนตำบลเวียง ก่อนเข้าห้วงระยะเวลาห้ามเผา โดยประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "๖๐วันปลอดการเผาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 เมษายน 2566
อบต.เวียง Kick off ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จัดทำแนวกันไฟร่วมกับพี่น้องราษฎรในเขตพื้นที่ป่าชุมชนตำบลเ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดศรีสุทธาวาส ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลเวียง  เข้าร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเ
ระหว่างวันที่15-16ธันวาคม 2565ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม"กู้ชีพกู้ภัย"ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเวียง โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งทบทวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ กองกำกับการ5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)
ระหว่างวันที่15-16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม"กู้ชีพกู้ภัย"ให้กั
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนมาช่วยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านโป่งหนอง หม่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลเวียง    (อ่าน 10 ครั้ง)
วันที่ 22-03-2023
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖    (อ่าน 3 ครั้ง)
วันที่ 21-03-2023
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดงและกระจายออกนอกแหล่งภายใต้โครงการบริหารจัดการตลาดพืชหัว ปี 2566    (อ่าน 4 ครั้ง)
วันที่ 21-03-2023
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ - ๙/๒๕๖๖    (อ่าน 8 ครั้ง)
วันที่ 14-03-2023
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 และ 5 ปี TCAS รอบที่ 2 quota    (อ่าน 39 ครั้ง)
วันที่ 14-03-2023
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒ    (อ่าน 25 ครั้ง)
วันที่ 10-03-2023
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2    (อ่าน 10 ครั้ง)
วันที่ 09-03-2023
ดูทั้งหมด
 

1277 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 09-03-2023
1274 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 04-10-2022
1256 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
วันที่ 09-02-2023
1255 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู (บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 31-01-2023
1254 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูสายทาง ชร.ถ.122-26(ซอยบ้านเลขที่ 149 ถึงบ้านเลขที่ 261) บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7
วันที่ 30-01-2023
1253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ทางเข้าหมู่บ้านหนองยาว บ้านกู่ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 26-01-2023
1252 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมทางเข้าหมู่บ้านหนองยาว บ้านกู่ หมู่ 6 ตำบลเวียง
วันที่ 24-01-2023
1247 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
วันที่ 11-01-2023
1246 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
วันที่ 11-01-2023
1245 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
วันที่ 11-01-2023
  ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 

นายกิตติพงษ์ วงษา

นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน

 
 
<< March 2023 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัย
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านราษฎรบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่
อบต.เวียง Kick off ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จัดทำแนวกันไฟร่วมกับพี่น้องราษฎรในเขตพื้นที่ป่าชุมชนตำบลเ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเ
ระหว่างวันที่15-16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม"กู้ชีพกู้ภัย"ให้กั
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื
เข้าสู่ระบบ
 
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
หนังสือราชการ สถ ทั่วประเทศ
หนังสือราชการ สถ เชียงราย
ค้นในGoogle ค้นใน tambonwiang.com
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2347731 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft    

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น