องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0358 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 03-03-2016
0359 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 03-03-2016
0360 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 03-03-2016
0361 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 03-03-2016
0362 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 03-03-2016
0363 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 03-03-2016
0364 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 03-03-2016
0365 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 03-03-2016
0482 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ก.พ.59 01-03-2016
0483 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ก.พ.59 01-03-2016
0484 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนก.พ.59 01-03-2016
0354 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 เชื่อม ม.11 12-02-2016
0353 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 12-02-2016
0340 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0341 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0342 แบบสรุปราคากลาง ม.6โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0343 แบบสรุปราคากลางม.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0344 ปร4. ม.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0345 ปร4. ม.6โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0346 ปร.5 ม.4โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0347 ปร.5 ม.6โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0348 ปร.6 ม.4โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0349 ปร.6 ม.6โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0352 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ 09-02-2016
0472 ประกาศสขร.เดือนธ.ค.58 01-02-2016
0473 ใบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2558 01-02-2016
0474 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนธ.ค.58 01-02-2016
0479 ประกาศสขร.เดือนม.ค.59 01-02-2016
0480 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนม.ค.59 01-02-2016
0481 รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนม.ค.2559 01-02-2016
0338 ประกาศ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื้อมสภาพ โดยวิธีตกลงราคา 29-01-2016
0350 ประกาศผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 25-01-2016
0351 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าโรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย (สาขาเวียงป่าเป้า) หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 18-01-2016
0336 ปร6.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย 11-01-2016
0334 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย 11-01-2016
0335 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย 11-01-2016
0330 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย 11-01-2016
0337 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย 11-01-2016
0333 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย 11-01-2016
0312 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (สายทางแยกไปหนองน้ำใส ถึงปากทางเข้าไปหอประชุมหมู่บ้าน ) 22-12-2015
0313 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (สายทางแยกไปหนองน้ำใส ถึงปากทางเข้าไปหอประชุมหมู่บ้าน ) 22-12-2015
0314 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อคสล.หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (สายทางแยกไปหนองน้ำใส ถึงปากทางเข้าไปหอประชุมหมู่บ้าน ) 22-12-2015
0315 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (สายทางแยกไปหนองน้ำใส ถึงปากทางเข้าไปหอประชุมหมู่บ้าน ) 22-12-2015
0316 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (สายทางแยกไปหนองน้ำใส ถึงปากทางเข้าไปหอประชุมหมู่บ้าน ) 22-12-2015
0317 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (สายทางแยกไปหนองน้ำใส ถึงปากทางเข้าไปหอประชุมหมู่บ้าน ) 22-12-2015
0306 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 02-12-2015
0307 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 02-12-2015
0308 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 02-12-2015
0309 ปร.4 02-12-2015
0310 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 02-12-2015
0311 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 02-12-2015
0322 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้้าง(สขร)เดือน พ.ย.58 01-12-2015
0323 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพ.ย.2558 01-12-2015
0324 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน พ.ย.58 01-12-2015
0319 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ต.ค.58 30-11-2015
0320 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนต.ค.2558 30-11-2015
0321 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ต.ค.58 30-11-2015
0305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้านหัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 17-11-2015
0297 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0304 ตาราง ปปช.จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0301 ข้อกำหนดและคุณลักษณะจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0303 ปร.5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0302 ปร..4จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0507 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2558 30-10-2015
0292 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 09-10-2015
0287 ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
0288 ตารางปปช.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
0289 แบบฟอร์มสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 901011 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft