องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0437 ปร.6โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0488 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนเม.ย.59 02-05-2016
0489 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน เม.ย.59 02-05-2016
0490 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนเม.ย.59 02-05-2016
0485 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนมี.ค..59 01-04-2016
0486 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน มี.ค.59 01-04-2016
0487 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนมี.ค.59 01-04-2016
0427 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 25-03-2016
0428 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้านนายมนตรี ปะหยี 25-03-2016
0429 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ 25-03-2016
0416 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ โดยวิธีตกลงราคา 23-03-2016
0424 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ม. 3 บ้านโป่งหนอง พร้อมลานคสล. 23-03-2016
0425 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างรั้วคสล. อบต.เวียง 23-03-2016
0426 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง 23-03-2016
0403 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย โดยวิธีตกลงราคา 22-03-2016
0404 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0405 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0406 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0407 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0410 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี โดยวิธีตกลงราคม 22-03-2016
0409 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0411 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
0412 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
0413 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
0414 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
0415 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
0417 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ 22-03-2016
0418 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ 22-03-2016
0419 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ 22-03-2016
0420 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ 22-03-2016
0421 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ 22-03-2016
0384 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0385 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา. 17-03-2016
0386 ปร.4โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0387 ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0388 ปร.6โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0389 ประกาศโครงการก่อสร้างรั้วคสล.ของอบต.เวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ และก่อสร้างผนังบังตา โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0390 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างรั้วคสล.ของอบต.เวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ และก่อสร้างผนังบังตา โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0395 ปร.4โครงการก่อสร้างรั้วคสล.ของอบต.เวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ และก่อสร้างผนังบังตา โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0396 ปร.5โครงการก่อสร้างรั้วคสล.ของอบต.เวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ และก่อสร้างผนังบังตา โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0397 ปร.6โครงการก่อสร้างรั้วคสล.ของอบต.เวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ และก่อสร้างผนังบังตา โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0398 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0422 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0400 ปร.4โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0401 ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0402 ปร.6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง โดยวิธีตกลงราคา 17-03-2016
0380 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 15-03-2016
0381 ประกาศผลการพิจารณาตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12 15-03-2016
0382 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 15-03-2016
0383 คุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 15-03-2016
0366 ประกาศผลการพิจารณาตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.9 10-03-2016
0367 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 10-03-2016
0368 ประกาศการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนาจากบริเวณหน้าฌาปนสถานบ้านกู่ ถึง บริเวณไร่เรืองตะวัน 10-03-2016
0379 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา จากถนนเลียบคลองชลประทาน ถึง บริเวณประปาหมู่บ้าน 10-03-2016
0369 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 10-03-2016
0370 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 10-03-2016
0371 ปร5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 10-03-2016
0372 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 10-03-2016
0373 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 10-03-2016
0374 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 12 10-03-2016
0375 ตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 12 10-03-2016
0376 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 10-03-2016
0377 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 10-03-2016
0378 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 10-03-2016
0355 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 03-03-2016
0356 ตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 03-03-2016
0423 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.10 บ้านศรีเวียงทอง จากบริเวณที่ดินของนางมิ่งขวัญ ประสาท ถึง บ้านเลขที่ 149 ของนายหม่อง เลาส่าย 03-03-2016
0357 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 03-03-2016
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 901020 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft