องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0509 รายละเอียดผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย 59 (สขร) 15-08-2016
0510 ประกาศ ( สขร)เดือน มิ.ย.59 15-08-2016
0531 ประกาศ(สขร)ประจำเดือน ส.ค.59 15-08-2016
0494 ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 4) 25-07-2016
0501 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 30-06-2016
0463 ประกาศผลการพิจารณา โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 23-06-2016
0471 ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่ 3) 22-06-2016
0469 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่ 3) 17-06-2016
0470 ตารางปปช.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่3) 17-06-2016
0495 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0496 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0497 แบบสรุปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0498 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0499 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0500 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0448 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า (ห้วยไม้เดื่อ) ถนนสายหลักเข้าบ้านห้วยไม้เดื่อ ถึงถนนภายในหมู่บ้านห้วยไม้เดื่อ 03-06-2016
0449 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 ของนายรัตน์ ถึง บ้านของนายบุญธรรม สุวันดี 03-06-2016
0491 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนพ.ค.59 01-06-2016
0492 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน พ.ค.59 01-06-2016
0493 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนพ.ค.59 01-06-2016
0444 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า (ห้วยไม้เดื่อ) ถนนสายหลักเข้าบ้านห้วยไม้เดื่อ ถึงถนนภายในหมู่บ้านห้วยไม้เดื่อ 31-05-2016
0445 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า (ห้วยไม้เดื่อ) ถนนสายหลักเข้าบ้านห้วยไม้เดื่อ ถึงถนนภายในหมู่บ้านห้วยไม้เดื่อ 31-05-2016
0446 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 ของนายรัตน์ ถึง บ้านของนายบุญธรรม สุวันดี 31-05-2016
0447 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 ของนายรัตน์ ถึง บ้านของนายบุญธรรม สุวันดี 31-05-2016
0450 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 25-05-2016
0440 ประกาศพิจารณาผลโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมวางท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 90 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 23-05-2016
0468 ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่ 2) 23-05-2016
0438 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมวางท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 90 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 16-05-2016
0439 ตารางปปช.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมวางท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 90 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 16-05-2016
0467 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง(ครั้งที่2) 16-05-2016
0443 ประกาศพิจารณาผลโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร) หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 12-05-2016
0441 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร) หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 04-05-2016
0442 ตารางปปช.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร) หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 04-05-2016
0461 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 04-05-2016
0462 ตารางปปช.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 04-05-2016
0464 ปร.4โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 04-05-2016
0465 ปร.5โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 04-05-2016
0466 ปร.6โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 04-05-2016
0431 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0432 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0433 ปร.4โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0434 ปร.4โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0435 ปร.5โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0436 ปร.5โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0437 ปร.6โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 03-05-2016
0488 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนเม.ย.59 02-05-2016
0489 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน เม.ย.59 02-05-2016
0490 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนเม.ย.59 02-05-2016
0485 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนมี.ค..59 01-04-2016
0486 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน มี.ค.59 01-04-2016
0487 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนมี.ค.59 01-04-2016
0427 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 25-03-2016
0428 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้านนายมนตรี ปะหยี 25-03-2016
0429 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ 25-03-2016
0416 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคสล.เดิม(สายบ้านเก่า) ถึงสายทางไปบ้านใหม่ โดยวิธีตกลงราคา 23-03-2016
0424 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ ม. 3 บ้านโป่งหนอง พร้อมลานคสล. 23-03-2016
0425 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างรั้วคสล. อบต.เวียง 23-03-2016
0426 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง 23-03-2016
0403 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม. 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย โดยวิธีตกลงราคา 22-03-2016
0404 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0405 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0406 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0407 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0410 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี โดยวิธีตกลงราคม 22-03-2016
0409 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายทนงศักดิ์ จองหลู่ ถึงบ้านนายกนก หมื่นคำฝาย 22-03-2016
0411 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
0412 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
0413 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง บ้านนายสมบัติ จะสี ถึงบ้าน นายมนตรี ปะหยี 22-03-2016
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 781463 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft