องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0572 ปร.6 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสัก โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0573 ปร.5 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสัก โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0574 ปร.4 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสัก โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0575 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางไปโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล 25-01-2017
0576 ปปช.01 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางไปโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0577 แบบสรุปประมาณราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางไปโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0578 ปร.6 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางไปโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0579 ปร.5 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางไปโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0580 ปร.4 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางไปโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0581 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 88 นายจะยี จะลอ ถึง โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะเดื่อ โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0582 ปปช.01 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 88 นายจะยี จะลอ ถึง โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะเดื่อ โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0583 แบบสรุปประมาณราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 88 นายจะยี จะลอ ถึง โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะเดื่อ โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0584 ปร.6 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 88 นายจะยี จะลอ ถึง โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะเดื่อ โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0585 ปร.5 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 88 นายจะยี จะลอ ถึง โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะเดื่อ โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0586 ปร.4 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 88 นายจะยี จะลอ ถึง โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะเดื่อ โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0587 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 112 นายจะมู แสนย่อ ถึง บ้านเลขที่ 243 นายชาญชัย รอบวนาบรรพต โดยวิธี 25-01-2017
0588 ปปช.01 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 112 นายจะมู แสนย่อ ถึง บ้านเลขที่ 243 นายชาญชัย รอบวนาบรรพต โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0589 แบบสรุปประมาณราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 112 นายจะมู แสนย่อ ถึง บ้านเลขที่ 243 นายชาญชัย รอบวนาบรรพต โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0590 ปร.6 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 112 นายจะมู แสนย่อ ถึง บ้านเลขที่ 243 นายชาญชัย รอบวนาบรรพต โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0591 ปร.5 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 112 นายจะมู แสนย่อ ถึง บ้านเลขที่ 243 นายชาญชัย รอบวนาบรรพต โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0592 ปร.4 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 112 นายจะมู แสนย่อ ถึง บ้านเลขที่ 243 นายชาญชัย รอบวนาบรรพต โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0593 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงและจัดทำหลังคาคลุมพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0594 ปปช.01 จัดจ้างโครงการปรับปรุงและจัดทำหลังคาคลุมพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0595 ปร.6 จัดจ้างโครงการปรับปรุงและจัดทำหลังคาคลุมพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0596 ปร.5 จัดจ้างโครงการปรับปรุงและจัดทำหลังคาคลุมพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0597 ปร.4 จัดจ้างโครงการปรับปรุงและจัดทำหลังคาคลุมพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า โดยวิธีตกลงราคา 25-01-2017
0568 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ที่ดินนายคำ สิทธิปัญญา (สะพานข้ามแม่น้ำลาว) ถึงสี่แยกทางไปบ้านลังกา โดย 18-01-2017
0563 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ที่ดินนายคำ สิทธิปัญญา (สะพานข้ามแม่น้ำลาว) ถึงสี่แยกทางไปบ้านลังกา โดยวิธีตกลงราคา 13-01-2017
0564 ปปช.01 จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ที่ดินนายคำ สิทธิปัญญา (สะพานข้ามแม่น้ำลาว) ถึงสี่แยกทางไปบ้านลังกา โดยวิธีตกลงราคา 13-01-2017
0565 ปร.05 จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ที่ดินนายคำ สิทธิปัญญา (สะพานข้ามแม่น้ำลาว) ถึงสี่แยกทางไปบ้านลังกา โดยวิธีตกลงราคา 13-01-2017
0566 ค่างานต้นทุน จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ที่ดินนายคำ สิทธิปัญญา (สะพานข้ามแม่น้ำลาว) ถึงสี่แยกทางไปบ้านลังกา โดยวิธีตกลงราคา 13-01-2017
0567 ข้อมูลราคาวัสดุ จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ที่ดินนายคำ สิทธิปัญญา (สะพานข้ามแม่น้ำลาว) ถึงสี่แยกทางไปบ้านลังกา โดยวิธีตกลงราคา 13-01-2017
0618 ประกาศ ( สขร) ธ.ค.60 03-01-2017
0619 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ธันวาคม 2559 03-01-2017
0620 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ธันวาคม 2559 03-01-2017
0562 ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 นายรัตน์ วงษา ถึง บ้านนางประนอม ธรรมสอน โดยวิธีตกลงราคา 30-12-2016
0556 ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.ถ.122-2 หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายพิทักษ์ จักรทอง 27-12-2016
0557 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 นายรัตน์ วงษา ถึง บ้านนางประนอม ธรรมสอน โดยวิธีตกลงราคา 27-12-2016
0558 ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 นายรัตน์ วงษา ถึง บ้านนางประนอม ธรรมสอน 27-12-2016
0559 ปร.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 นายรัตน์ วงษา ถึง บ้านนางประนอม ธรรมสอน 27-12-2016
0560 ปร.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 นายรัตน์ วงษา ถึง บ้านนางประนอม ธรรมสอน 27-12-2016
0561 แบบแสดงข้อมูลราคาวัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 นายรัตน์ วงษา ถึง บ้านนางประนอม ธรรมสอน 27-12-2016
0548 สอบราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.ถ.122-2 หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายพิทักษ์ จักรทอง 09-12-2016
0549 ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.ถ.122-2 หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายพิทักษ์ จักรทอง 09-12-2016
0550 แบบฟอร์มสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.ถ.122-2 หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายพิทักษ์ จักรทอง 09-12-2016
0551 รายการค่างานต้นทุน โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.ถ.122-2 หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายพิทักษ์ จักรทอง 09-12-2016
0552 แบบสรุปข้อมูลวัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก สายทาง ชร.ถ.122-2 หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายพิทักษ์ จักรทอง 09-12-2016
0553 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน พฤศจิกายน2559 01-12-2016
0554 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน พฤศจิกายน 2559 01-12-2016
0555 ประกาศ( สขร) เดือน พฤศจิกายน 2559 01-12-2016
0547 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 07-11-2016
0543 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,5,7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 31-10-2016
0544 ประกาศ ( สขร) เดือน ตุลาคม 2559 31-10-2016
0545 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ตุลาคม 2559 31-10-2016
0546 รายละเอียดผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือนตุลาคม 2559 31-10-2016
0660 ประกาศประชาสัมพันะ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (คตง) 10-10-2016
0661 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 คตง 10-10-2016
0537 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 04-10-2016
0538 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 04-10-2016
0539 ประมาณราคาบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 กำหนดราคากลาง 04-10-2016
0540 ประมาณราคาบาดาลขนาดใหญ่ ม.5 กำหนดราคากลาง 04-10-2016
0541 ประมาณราคาบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 กำหนดราคากลาง 04-10-2016
0534 ประกาศ ( สขร) เดือน ก.ย.59 30-09-2016
0535 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ก.ย.59 30-09-2016
0536 รายละเอียดผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย. 59 (สขร) 30-09-2016
0518 ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,5,7 ตำบลเวียง 28-09-2016
0519 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 28-09-2016
0520 ตารางปปช.ม.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 28-09-2016
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 906450 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft