องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0796 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 01-11-2018
0797 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 01-11-2018
0798 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 01-11-2018
0774 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 01-10-2018
0775 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 01-10-2018
0776 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กันยายน 2561 01-10-2018
0780 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งาดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 01-10-2018
0781 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 01-10-2018
0769 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03-09-2018
0770 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03-09-2018
0771 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03-09-2018
0766 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 01-08-2018
0767 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 01-08-2018
0768 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 01-08-2018
0765 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 02-07-2018
0764 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 02-07-2018
0762 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 02-07-2018
0752 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0751 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0753 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0730 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ในรอบเดือน เมษายน2561 01-05-2018
0731 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 01-05-2018
0732 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน2561 01-05-2018
0724 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด 6) ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 04-04-2018
0725 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 04-04-2018
0726 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง เรื่อง ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ในรอบเดือน มีนาคม 2561 02-04-2018
0727 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 02-04-2018
0728 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 02-04-2018
0722 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2018
0723 เอกสารแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2018
0719 ประกาศ ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 01-03-2018
0720 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 01-03-2018
0721 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 01-03-2018
0714 ประกาศ ( สขร) ม.ค.61 01-02-2018
0715 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61 01-02-2018
0716 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค61 01-02-2018
0711 ประกาศ ( สขร) ธ.ค.60 03-01-2018
0712 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ธ.ค.2560 03-01-2018
0713 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือน ธ.ค.2560 03-01-2018
0708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่ 27-12-2017
0707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ๑๒๒-๒ สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ ๗ บ้านดงหล่ายหน้า ตำบลเวียง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔ 20-12-2017
0705 ประกาศ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการก่อสร้า 14-12-2017
0706 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ 14-12-2017
0698 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 06-12-2017
0699 เอกสารประกวดราคา ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 06-12-2017
0703 ปปช.01 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 06-12-2017
0704 ราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 06-12-2017
0700 ประกาศ ( สขร) พ.ย.60 01-12-2017
0701 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร) พ.ย.60 01-12-2017
0702 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) พ.ย.60 01-12-2017
0695 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 23-11-2017
0696 แบบสรุปราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 23-11-2017
0697 ค่างานต้นทุน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 23-11-2017
0692 ประกาศ สขร. เดือน ตุลาคม 2560 01-11-2017
0693 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน ตุลาคม 2560 01-11-2017
0694 รายละเอียด สขร. เดือน ตุลาคม 2560 01-11-2017
0685 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ในรอบเดือน กันยายน 2560 02-10-2017
0686 ประกาศ สขร.ก.ย.2560 02-10-2017
0687 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือน ก.ย.2560 02-10-2017
0682 ประกาศ ( สขร) ส.ค.2560 01-09-2017
0683 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ส.ค. 2560 01-09-2017
0684 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ส.ค. 2560 01-09-2017
0664 ประกาศ ผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรถดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา 01-08-2017
0665 แนบท้ายประกาศ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา 01-08-2017
0666 ประกาศ ( สขร) ก.ค. 60 01-08-2017
0667 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน กรกฎาคม 2560 01-08-2017
0668 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน กรกฎาคม 2560 01-08-2017
0658 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา 24-07-2017
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 781365 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft