องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0709 การลงทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19-01-2018
0710 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-01-2018
0688 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 และเบี้ยความพิการปี 2561 12-10-2017
0689 แบบฟอร์มเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 12-10-2017
0690 แบบคำขอเบี้ยผู้ความพิการประจำปีงบประมาณ 2561 12-10-2017
0691 แบบฟอร์มหนังสือผู้มอบอำนาจ 12-10-2017
0669 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 14-09-2017
0680 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 06-09-2017
0679 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 03-08-2017
0678 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 07-07-2017
0677 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 06-06-2017
0636 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องตลาด พ.ศ.2560 30-05-2017
0637 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องสถานจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 30-05-2017
0638 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560 30-05-2017
0676 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 05-05-2017
0675 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 07-04-2017
0616 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 30-03-2017
0617 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 30-03-2017
0674 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 09-03-2017
0673 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 07-02-2017
0672 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 06-01-2017
0671 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 05-12-2016
0670 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 03-11-2016
0542 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น 20-10-2016
0681 แผนบริหารความต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2560 03-10-2016
0514 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 31-08-2016
0475 ประชาสัมพันธ์ ..เบี้ยความพิการ มีบัตร รับทันที... 29-06-2016
0476 ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29-06-2016
0458 ประชาสัมพันธ์ ..ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน 22-06-2016
0459 ประชาสัมพันธ์..โรคติดเชื้อไวรัสซิกา.. 22-06-2016
0460 ประชาสัมพันธ์..มาตราการ 3 เก็บ 3 โรค 22-06-2016
0639 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้พิการรายใหม่ ปี 2559 06-06-2016
0642 ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้เรื่องเอดส์ 31-05-2016
0640 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 03-05-2016
0645 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การแยกขยะมูลฝอย 02-05-2016
0646 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะในครัวเรือน 02-05-2016
0647 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การลดภาวะโลกร้อน 02-05-2016
0650 ประชาสัมพันธ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 27-04-2016
0635 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 04-04-2016
0641 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ 01-04-2016
0634 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16-03-2016
0648 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด 07-03-2016
0649 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตจัดการน้ำเสียในชุมชน 07-03-2016
0643 ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเวียง 18-02-2016
0644 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 18-02-2016
0651 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.เวียง ปี 2559 05-01-2016
0478 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2558 02-12-2015
0294 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง 6) 15-10-2015
0295 เอกสารภาค ผนวก ประกอบการสมัครสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง 6) 15-10-2015
0293 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 12-10-2015
0239 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(ครั้งที่2) 10-08-2015
0238 ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื้อมสภาพ(ครั้งที่2) 03-08-2015
0237 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 28-07-2015
0236 ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื้อมสภาพ 20-07-2015
0456 ประชาสัมพันธ์.. การทำบัตรผู้พิการ.. 15-07-2015
0235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 – 25561 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 14-07-2015
0454 ประชาสัมพันธ์..แผ่นพับงานพัฒนาชุมชน... 30-06-2015
0455 ประชาสัมพันธ์ .. พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 27-06-2015
0457 แผ่นพับประชาสัมพันธ์..พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 26-06-2015
0451 ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 01-06-2015
0452 ประชาสัมพันธ์ .. อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 01-05-2015
0453 ประชาสัมพันธ์.. ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี 01-04-2015
0179 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ 8) 02-02-2015
0318 ประชาสัมพันธ์แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 05-01-2015
0180 ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ อบต.เวียง 2557 01-01-2015
0181 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 25-12-2014
0142 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.เวียง 06-10-2014
0143 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับหลักประกันสุขภาพ 2557 06-10-2014
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 608654 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft