องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map

โดยมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมโครงการ ได้มีการอบรมวินัยจารจรเบื้องต้น ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเสริมทักษะการใช้รถใช้ถนนของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ณ อาคารฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด"
ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมอบเบี้ยผู้สูงอายุและเบื้ยผู้พิการประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดยผู้บริหาร นาย กิตติพงษ์ วงษา พร้อมพนักงาน ออกประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก  ได้ให้การสนับสนุนพันธ์ไม้เพื่อมาปลูก ในพื้นที่บ้านโป่งหนอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน "ร่วมโครงการปลูกป่า"

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรมเปิดป้ายโครงการเพิ่มสวนย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน "หนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง"
โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2562
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    (อ่าน 9 ครั้ง)
วันที่ 10-10-2019
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    (อ่าน 8 ครั้ง)
วันที่ 08-10-2019
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น    (อ่าน 34 ครั้ง)
วันที่ 17-09-2019
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (อ่าน 31 ครั้ง)
วันที่ 10-09-2019
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563    (อ่าน 25 ครั้ง)
วันที่ 10-09-2019
ประชาสัมพันธ์ แจ้งระวังป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า    (อ่าน 37 ครั้ง)
วันที่ 06-09-2019
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก    (อ่าน 53 ครั้ง)
วันที่ 29-08-2019
ดูทั้งหมด
 

0898 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กันยายน 2562
วันที่ 01-10-2019
0897 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562
วันที่ 01-10-2019
0896 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562
วันที่ 01-10-2019
0895 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม 2562
วันที่ 02-09-2019
0894 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562
วันที่ 02-09-2019
0893 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562
วันที่ 02-09-2019
0888 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
วันที่ 01-08-2019
0887 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
วันที่ 01-08-2019
0886 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
วันที่ 01-08-2019
0884 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน 2562
วันที่ 01-07-2019
  ดูทั้งหมด
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงรายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 15:37:51 นาที )
จังหวัดเชียงราย จะจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีสมเด็จย่า
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 15:32:53 นาที )
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 15:27:36 นาที )
จังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 14:05:55 นาที )
โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 09:54:22 นาที )
ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 09:47:05 นาที )
พิธีเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 22:29:46 นาที )

นายก อบต.เวียง
นายกิตติพงษ์ วงษา

นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน

 
<< October 2019 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด"
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดยผู้บริหาร นาย กิตติพงษ์ วงษา พร้อมพนักงาน ออกประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน "ร่วมโครงการปลูกป่า"
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2562
เข้าสู่ระบบ
 
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
ค้นในGoogle ค้นใน tambonwiang.com
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 989918 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft