องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง


โครงการบวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 8 สิงหาคม 2555

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำ ปี 2555

พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า16 กรกฏาคม 2555

พิธีมอบบ้าน"โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา"ม.5 บ้านป่าบง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน ณ ตชด.32 ค่ายพระยางำเมือง 4 พ.ค. 55

งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2555

อบต.เวียง จัด "โครงการมหกรรมสุขภาพประชาชนตำบลเวียง ประจำปี 2555"
นายก กิตติพงษ์ วงษา แจกของขวัญวันเด็ก
วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2555

กีฬาประชาชนสัมพันธ์ตำบลเวียง วันที่ 17 ธันวาคม 2554

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียง วันที่ 9 ธันวาคม 2554

อบต.เวียง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาองค์ราชัน

อบต.เวียงช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ บ้านแม่ปูนล่าง ม.9

อบต.เวียง และ ม.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 1 ธ.ค. 54

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) ปี 2554

วันปิยมหาราช ประจำปี 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า
ท่านนายก มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา & จูงหลานเข้าวัด
ท่านนายก กิตติพงษ์ วงษา ขึ้นรับรางวัลจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การจัดนิทรรศการและรับรางวัล ด้านการส่งเสริม"ตำบลน่าอยู่สำหรับเด็ก" ปี 2554
ท่าน ส.ส. สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดถนน
งานเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย ของบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3
ท่านนายก อบต.เวียง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
อบต.เวียง จัดทำโครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์และทันตสุขภาพ
ท่านนายก กิตติพงษ์ วงษา มอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองยาว
โครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา&จูงหลานเข้าวัด วันที่ 23 ก.ค. 54
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพะระ
โครงการทำบุญวันพระพบปะชาวบ้าน เทศกาลเข้าพรรษา

อบต.เวียง ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554

อบต.เวียง รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา

อบต.เวียง เปิดศูนย์ ICT ชุมชนตำบลเวียง วันที่ 29 มิถุนายน 2554

อบต.เวียง เข้ารับโล่กองทุนดีเด่น สปสช. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2554
อบต.เวียง จัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554 ณ บริเวณหนองน้ำใส
อบต.เวียง จัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2554
รูปกิจกรรมวันเด็กจัดโดย อบต.เวียง ณ ลานหน้า อบต.เวียง
งานวันเด็ก เมื่อวันเสาร์ 8 ม.ค. 54 ที่ผ่านมา
รูปถ่ายงานกีฬาประชาชน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554
งานกีฬาประชาชนตำบลเวียง โดย อบต.เวียง
แจกเครื่องกันหนาวและแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ม.8 กับพนักงาน อบต.เวียง
กิจกรรม อบต. สัญจร วันที่ 8 ธ.ค. 53 อบต.เวียง ร่วมกับ ม.8 แม่ปูนหลวง
อบต.เวียง แจกผ้าห่มให้ราษฎร ในเขต ต.เวียง
อบต.เวียง แจกเครื่องกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2554 วันทื่ 30 พ.ย. 53
อบต.เวียง ได้จัดงานลอยกระทงประจำปี2553
งานลอยกระทงประจำปี2553 ของ อบต .เวียง
รูปถ่ายงานโครงการฯ
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ต.เวียง
อบต.เวียงจัดหาน้ำบริโภคให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดอยเวียงผาวิทยา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
อบต.เวียงจัดหาน้ำบริโภคให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดอยเวียงผาวิทยา
อบต.เวียง รับบริการจดทะเบียนเกษตรกรในเขตพื้นที่
อบต.เวียง รับบริการลงทะเบียนเกษตรกร
อบต.เวียงจัดกิจกรรมกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงาน อบต.เวียง
อบต.เวียงจัดกิจกรรมกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553
อบต.เวียงจัดกิจกรรมกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงาน อบต.เวียง
อบต.เวียงจัดกิจกรรมกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จกรณีเกิดอุทกภัย บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ 9
ตรวจสอบอุทกภัย หมู่ 9
อบต.เวียง ให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่หลายหมู่บ้าน
อบต.เวียงช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เปิดลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านโป่งหนอง หมู่ 3
กิจกรรมการเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านโป่งหนอง หมู่ 3
อบต.เวียง ร่วมกับ สภ.เวียงป่าเป้า จัดโครงการฝึกอบรมตำรวจบ้าน ณ บ้านโป่งหนอง หมู่ 3 ตำบลเวียง
โครงการอบรมตำรวจบ้าน
เปิดงาน วันที่ 14 เมษายน 53 โดยมี สจ. ณรงค์เดช เป็นประธาน
อบต.เวียงจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 53
กิจกรรมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2553
กิจกรรมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2553


หน้าที่ :: 1 2 3 [4]
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1203965 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft