องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง


ถวายเทียนพรรษา วัดหนองยาวและวัดอรัญญวิเวกคีรี(ม่อนจอมผ่อ) ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการ"PEAห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต"

โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ กิจกรรม "วัยใสใส่ใจขยะ""

โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

โครงการฝึกอบรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ลานวัด ลานวัฒนธรรม "โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"

งานเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการคืนความสุข สุขภาพดีเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหล่ายหน้า

งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง อบต.เวียง ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)โดยฝึกปฎิบัติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเว

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่9 ณ สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

การแข่งขันกีฬาชนเผ่าต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2558

โครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2558

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว บ้านแม่ปูนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2557

โครงการ อบต สัญจร พบปะประชาชนครั้งที่2 คืนความสุขให้กับประชาชน บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่9

โครงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้มาลาเลียและไข้เลือดออก

ปิดโครงการจุงหลานเข้าวัดและงดเหล้าเข้าพรรษาหมู่ 4,12 ณ วัดหนองยาว

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ

โครงการอบรมลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช

เวทีจัดทำแผนและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดับตำบล

โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ อบต.เวียง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และ สตบ. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง อบต.เวียง ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการ มหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2557

วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2557

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

อบต.เวียง จัดทำโครงการ อบต.สัญจร มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและมอบผ้าห่มกันหนาว

อบต.เวียง ร่วมกับกิ่งกาชาด อ.เวียงป่าเป้า จัดโครงการ"ส่งกำลังใจให้น้อง ณ ร.ร ดอยเวียงผาพิทยา

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2556

อบต.เวียง มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

อบต.เวียง ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 19 ต.ค. 2556

อบต.เวียง ร่วมปิดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

อบต.เวียง ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ในโอกาสเดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชน

อบต.เวียง ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำ ปี 2556

เปิดถนนบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 9

โครงการ มหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2556

มอบเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2556

ประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2556

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2555

อบต.เวียง มอบบ้านท้องถิ่นไทยฯ แก่ผู้สูงอายุบ้านหนองยาวพัฒนา ม.12

มอบเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่การเกษตร 7 กันยายน 2555


หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 | สุดท้าย
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1203968 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft