องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง


โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเวียง

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ อสม.ตำบลเวียง

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองยาว

มอบเบี้ยยังชีพและพบปะผู้สูงอายุในตำบลเวียง

โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านหนองยาว และหนองยาวพัฒนา

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561

พี่น้องชนเผ่าในตำบลเวียงมารดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่กินวอ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

งาน ๑๑๐ ปี ของดีเวียงป่าเป้า

โครงการอบรมทำขนมไทย"กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง"

โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ประจำตำบลเวียง

จิตอาสาคัดแยกประเภทของดอกไม้จันทร์และซ่อมแซมดอกไม้จันทร์

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย

THAILAND CAR FREE DAY 2017(wiangpapao)

โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยะรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

โครงการบำเพ็ญประโยชน์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560

โครงการอบรมการเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2560

ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก

โครงการอำเภอยิ้ม บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่๙ 9.ต.เวียง

มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

อบต.สัญจร บ้านแม่ปูนหลวง

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร"กู้ชีพ กู้ภัย"ตำบลเวียง

วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร หลานชาวไร่ยาสูบ อำเภอเวียงป่าเป้า

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านแม่ปูนล่าง

โครงการฝึกอบรมตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ฯ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปีฯ

โครงการ"ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน"

พิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

โครงการ"รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน"

โครงการอบรมการเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2559

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ของอบต.เวียง

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเวียงให้กับคณะครูและน

โครงการส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponic)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2559

อบต.เวียงสัญจร บ้านแม่ปูนหลวง

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

งาน108ปี ของดีอำเภอเวียงป่าเป้า

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ( ลอยกระทง ) ประจำปี 2558

กิจกรรมปั่น"สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"ตำบลเวียงรอบรู้ สู้ภัยไข้เลือดออก"

กิจกรรม"ปั่นเทิดพระเกียรติ"


หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 | สุดท้าย
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1203969 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft