องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง


รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะ (๓Rs)

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ตำบลเวียงรอบรู้สู้ภัยไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันมาฆบูชา

โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

เทศกาลปีใหม่ (กินวอ) บ้านแม่ปูนล่าง

เทศกาลปีใหม่ (กินวอ) บ้านแม่ปูนหลวง

การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหา

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มอบผ้าห่มและสิ่งของยังชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน มกราคม 2564

โครงการอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลเวียง

งาน 113 ปี ของดีเวียงป่าเป้า

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน ธันวาคม

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลเวียง

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2664

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูครอง

วันปิยมหาราช

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เข้าแถวเคารพธงชาติ

โครงการเยาวชนไทยห่าไกลยาเสพติด

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤ

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีปลอดบุหรี่และสุรา

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตำบลเวียง

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง ทุกหมู่บ้าน

ร่วมทำบุญ ณ วัดม่อนจอมผ่อ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครู/ผู้ดูแลเด็ก

กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยศิลปะ

เปิดเส้นทางถนนสายบ้านสันติสุข-บ้านแม่ปูนล่าง

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-

สร้างสะพานไม้ชั่วคราวบริเวณถนนสายบ้านสันติสุข-บ้านแม่ปูนล่าง

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ช่วยเหลือและทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชน

ลงพื้นที่แจกอาหาร น้ำดื่ม และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มอบเงินเยียวยาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ อบรมเลี้ยงดูบุตร อย่างสร้างสรรค์

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันหมู่4 หมู่12

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร ฯ ประจำปี 2562

กิจกรรม “KICK OFF” รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1538169 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft