องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง


จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูครอง

วันปิยมหาราช

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เข้าแถวเคารพธงชาติ

โครงการเยาวชนไทยห่าไกลยาเสพติด

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤ

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีปลอดบุหรี่และสุรา

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตำบลเวียง

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง ทุกหมู่บ้าน

ร่วมทำบุญ ณ วัดม่อนจอมผ่อ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครู/ผู้ดูแลเด็ก

กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยศิลปะ

เปิดเส้นทางถนนสายบ้านสันติสุข-บ้านแม่ปูนล่าง

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-

สร้างสะพานไม้ชั่วคราวบริเวณถนนสายบ้านสันติสุข-บ้านแม่ปูนล่าง

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ช่วยเหลือและทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชน

ลงพื้นที่แจกอาหาร น้ำดื่ม และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มอบเงินเยียวยาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ อบรมเลี้ยงดูบุตร อย่างสร้างสรรค์

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันหมู่4 หมู่12

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร ฯ ประจำปี 2562

กิจกรรม “KICK OFF” รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รณรงค์ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายอำเภอเวียงป่าเป้า ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุบ้านแม่ปูนหลวง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒ

ออกพ่นหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง ทุกหมู่บ้าน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกแจกจ่ายกระเบื้องหลังคาให้กับผูที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ

แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคโควิด

ประชุมมอบนโยบายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ออกแจกจ่ายกระเบื้องหลังคาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ

ประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกันและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไวรัสโควิด (COVID-19)

ประชุมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของวัยรัสโคโรน่า

โครงการมหกรรมสุขภาพ ประชาชนตำบลเวียง

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 3 คน ผู้ชมเว็บ 1390813 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft